WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

Odbiór wyników


W trosce o zachowanie poufności danych pacjentów i zapewnienie, że wyniki badań trafiają wyłącznie do upoważnionych odbiorców, Laboratorium WSPL oferuje Państwu następujące warianty odbioru wyników badań:

  • Osobiście za okazaniem Upoważnienia do odbioru wyników, które jest generowane automatycznie podczas rejestracji lub do pobrania.
  • Drogą elektroniczną na stronie internetowej dla pacjentów e-laboratorium

Uwaga

Nie podajemy wyników telefonicznie i osobom nieupoważnionym. W przypadku, gdy pacjent nie posiada Upoważnienia do odbioru wyników Pracownik laboratorium ma obowiązek jednoznacznie zidentyfikować go, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dopuszcza się wydawanie wyników badań osobom trzecim w przypadku, gdy okażą Upoważnienie do odbioru wyników pacjenta, którego wyniki chcą odebrać lub okażą dokument tożsamości właściciela wyniku w przypadku, gdy nie posiadają wspomnianego wyżej upoważnienia.


(C) 2018 WSPL SPZOZ